Portfolio > Duluth to the Delta

Lake Village, Arkansas  2016
Lake Village, Arkansas 2016
Chromogenic Color Print
Variable