Portfolio > Ohio

Chesty Morgan, Youngstown, Ohio 1979
Chesty Morgan, Youngstown, Ohio 1979
Gelatin Silver Print
Variable