Portfolio > Ohio

Struthers, Ohio 1980
Struthers, Ohio 1980
Gelatin Silver Print
Variable