Portfolio > Mesabi

Costin, near Mountain Iron, Minnesota 2020
Costin, near Mountain Iron, Minnesota 2020
Chromogenic Color print
Variable