Portfolio > Fights, Elyria, Ohio 1981

Gelatin Silver Print
Variable
2023