Portfolio > Eveleth Clown Band

Vito After the Merritt Days Parade, Mountain Iron, Minnesota 1999
Vito After the Merritt Days Parade, Mountain Iron, Minnesota 1999